Divadelní soubory 


O divadelním souboru Wicca

V prvních letech byli členy převážně studenti SOŠ waldorfské, Ostrava. Soubor vznikl v listopadu 2005 a do srpna 2010 působil v SVČ v Moravské Ostravě. Od října 2010 se jeho základnou stává SVČ Korunka v Ostravě Mariánských Horách.

Wicca – co to je?

Ve staroangličtině „wicca“ znamenalo šamana, vědmu. Termín wicca je spojený se staroanglickým witan, což znamená mudrc nebo rádce. V důsledku této etymologie je Wicca zvána „řemeslem moudrého“. Občas dochází ke zmatení pojmů a wiccani jsou zaměňováni za witches – čarodějnice. Což nám vůbec nevadí, protože pohádkový příběh Havrane z kamene byl o mladé čarodějnici a ohromně jsme si ho, čarodějnicky, užili. Představení Havrane z kamene bylo první tohoto souboru.

Ve školním roce 2006/07 jsme připravili „Pavouka“ představení na motivy povídek Roberta Fulguma. Množství krátkých povídek, drobných příběhů, úvah, zamyšlení a filozofických postřehů R. Fulghuma má společného jmenovatele – průzračným způsobem oslovují v člověku to lepší a navádějí k radostnému prožívání. A to byl i náš záměr. Zprostředkovat tyto pocity našim divákům. Inscenace Pavouk je dramatizací několika příběhů, v nichž svoboda osobnosti a z ní vyplývající uskutečňování svých snů, ukazuje cestu z každodenního, často stresem a únavou naplněného života. Robert Fulghum sám o sobě říká, že je lidovým filozofem přemýšlejícím o těch nejobyčejnějších lidských věcech. Fulghumovská laskavá moudrost oslovila i nás a věřím, i vás.

V dalším roce 2007/08 jsme si pohráli a doslova se vyřádili s pěti povídkami z knížky Ukopnutý palec několika autorů, které mají jedno společné, a tím jsou aktéři příběhů – příslušníci jednonohého lidu Čanki. Tento národ opěvuje a odkrývá jeho historii brněnská kapela Čankišou.

Pak se prosadila ženská sekce souboru. Dokázaly jsme převést poezii americké básnířky Anne Waldman na divadelní jeviště v dramatizaci básně Žena v řeči bystrá.

Možná se klukům zdálo, že ženy příliš mnoho mluvily a tak Honza Strýček napsal autorskou hru s názvem M.L.Č.! Samozřejmě nechtěl děvčata umlčet, ale nabídnul jim zajímavé role ve hře ze života.

M.L.Č.! je studentské autorské divadlo o tom, jak to u nás, rozuměj v republice, chodí.

S těmito představeními jsme úspěšně vystupovali na několika divadelních přehlídkách u nás a na Slovensku a před „svými“ diváky v Ostravě . Např. ve Vyškově na „Trdlinkách“, v Novém Jičíně, Brně, Prostějově, Bohumíně na Krajských div. přehlídkách. V Náchodě jsme dostali možnost zahrát si mimo program v provizorních podmínkách na miniaturním jevišti na náměstí…, v Písku na přehlídce waldorfských škol „Duhové divadlo“ v Divadle Fráni Šrámka s profesionálním osvětlovačem a zvukařem po ruce… . Hráli jsme na přehlídce „ Lojkov Tisovec – Fedimak“ na Slovensku. Taktéž na přehlídce amatérských studentských divadel v Domě kultury města Ostravy, Na Festivalu scénické tvorby „Plumlovské léto“, ve Fryštáku na přehlídce “ Malý svět divadel“, v Rimavské Sobotě na festivale „AtriumArt“ … .

Studenti  se pravidelně zúčastňují recitačních soutěží, jsou schopni vystupovat s krátkými divadelními etudami, nebo např. svými schopnostmi přispět v programu slavnostního křtění Almanachu studentské poezie a dalších klubových akcích v Ostravě ( Fiducia, Hudební Bazar, Stará Aréna…)

 

Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava jsme mohli cestovat na různé přehlídky, vyrobit scénu, rekvizity, kostýmy… .

Všichni studenti mají ohromný potenciál, s nímž se ovšem musí naučit pracovat, rozvíjet ho, a věřit mu. A já? Já jim věřím! A také jsem někdy tak zoufalá, když se má úžasná komediantská, svéhlavá společnost nesoustředí, je „mimózní“, nechápe mé nepochopitelné představy…, že mi nic jiného, než víra nezbývá.

 

Za DS Wicca ved. souboru Hana Štrbová

 

O souboru Modrý kabaret

Dětský divadelní soubor, který byl založen v roce 2004 při SVČ na Ostrčilově ul. v Moravské Ostravě pod názvem Modrý kabaret, je pojmenován podle svého prvního představení – jež bylo kompozicí veršů, písniček, rytmu a pohybu v divadelním tvaru. 

              Soubor pracuje metodou rozvíjení dramatické hry a tvořivosti dětí, proto je každá naše zkouška a představení tak trochu kabaretem – divadelní kompozice vzniká právě z nápadů práce s textem, písní, básní, pohybem atd.… Kromě jiného se děti učí spoustu důležitých věcí, které se jim budou hodit i v dalším životě. Zvládat trému, výrazně mluvit i před více lidmi, improvizovat, reagovat na partnera nejen na jevišti, chápat myšlenky textů a následně je vyjadřovat… .

Členy byly děti ve věku 7 až 14 let. Některé děti vydržely celých šest let působení souboru a pak přešly do souboru studentského.

Ve druhém roce našeho působení jsme hráli naše druhé představení Pipi aneb mundus inversus, které bylo divadelní inscenací již daného příběhu.

Ve šk. roce 2006/07 se děti intenzivně se zapojily do tvorby dalšího kabaretu s názvem Telegraf. Toto 20-i minutové představení vzniklo z hrátek s rytmem poezie básniček a písniček různých autorů.

V říjnu roku 2007 jsme pro velký zájem soubor rozdělili na mladší děti – Modrý kabaret a starší – Princezny. Společně se studentským souborem Wicca jsme je zastřešili názvem Divadlo Cylindr .

Modrý kabaret se zabýval knihou Eduarda Petišky Birlibán, ale bohužel se nepovedlo dovést představení do konečného tvaru, i když jsme byli už jen kousek od konečného výsledku. Přesto si děti s tímto příběhem krásně pohrály.

Soubor Princezny vytvořil představení na motivy příběhu, který napsala Madonna Anglické růže. S tímto nápadem přišla samotná děvčata, která si právě procházela svůj pubertální věk. Anglické růže jsou příběhem pěti takovýchto děvčat. Velkým úkolem bylo převedení příběhu, jenž je dost naivní až patetický, také moralizující a poplatný záměru líbivosti, do divadelního tvaru, jenž by „učinil za dost“ děvčatům a přitom získal jistou úroveň. Snad se nám to povedlo.

Naposledy jsme pracovali na představení Sněhová královna. Hráli jsme si s obrovskými pruhy bílé látky a pokoušeli se je co nejvíce scénicky využít.

Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava jsme mohli cestovat na různé přehlídky, vyrobit scénu, rekvizity, kostýmy, zakoupit notebook, který využíváme s dataprojektorem k promítání přímo v představeních jako součást scénografie

 

A stará Finka odpověděla sobovi: „Nemůžu jí dát větší moc, než už má. Copak nevidíš, jak veliká je? Copak nevidíš, jak jí lidi i zvěř musí sloužit, jak daleko se na těch bosých nožkách v širém světě dostala? Ale nesmí se od nás o své moci dozvědět. Ta spočívá totiž v jejím srdci, spočívá v tom, že je to milé, nevinné dítě.

 

 

 

Cylindr - artové sdružení / 2017