O divadelním souboru Wicca

 

V prvních letech byli členy převážně studenti SOŠ waldorfské, Ostrava. Soubor vznikl v listopadu 2005 a do srpna 2010 působil v SVČ v Moravské Ostravě. Od října 2010 se jeho základnou stává SVČ Korunka v Ostravě Mariánských Horách.

 

Wicca – co to je?

Ve staroangličtině „wicca“ znamenalo šamana, vědmu. Termín wicca je spojený se staroanglickým witan, což znamená mudrc nebo rádce. V důsledku této etymologie je Wicca zvána „řemeslem moudrého“. Občas dochází ke zmatení pojmů a wiccani jsou zaměňováni za witches – čarodějnice. Což nám vůbec nevadí, protože pohádkový příběh Havrane z kamene byl o mladé čarodějnici a ohromně jsme si ho, čarodějnicky, užili. Představení Havrane z kamene bylo první tohoto souboru.

 

Ve školním roce 2006/07 jsme připravili „Pavouka“ představení na motivy povídek Roberta Fulguma. Množství krátkých povídek, drobných příběhů, úvah, zamyšlení a filozofických postřehů R. Fulghuma má společného jmenovatele – průzračným způsobem oslovují v člověku to lepší a navádějí k radostnému prožívání. A to byl i náš záměr. Zprostředkovat tyto pocity našim divákům. Inscenace Pavouk je dramatizací několika příběhů, v nichž svoboda osobnosti a z ní vyplývající uskutečňování svých snů, ukazuje cestu z každodenního, často stresem a únavou naplněného života. Robert Fulghum sám o sobě říká, že je lidovým filozofem přemýšlejícím o těch nejobyčejnějších lidských věcech. Fulghumovská laskavá moudrost oslovila i nás a věřím, i vás.

 

V dalším roce 2007/08 jsme si pohráli a doslova se vyřádili s pěti povídkami z knížky Ukopnutý palec několika autorů, které mají jedno společné, a tím jsou aktéři příběhů – příslušníci jednonohého lidu Čanki. Tento národ opěvuje a odkrývá jeho historii brněnská kapela Čankišou.

 

Pak se prosadila ženská sekce souboru. Dokázaly jsme převést poezii americké básnířky Anne Waldman na divadelní jeviště v dramatizaci básně Žena v řeči bystrá.

   

    Možná se klukům zdálo, že ženy příliš mnoho mluvily a tak Honza Strýček napsal autorskou hru s názvem M.L.Č.! Samozřejmě nechtěl děvčata umlčet, ale nabídnul jim zajímavé role ve hře ze života.

M.L.Č.! je studentské autorské divadlo o tom, jak to u nás, rozuměj v republice, chodí.

S těmito představeními jsme úspěšně vystupovali na několika divadelních přehlídkách u nás a na Slovensku a před „svými“ diváky v Ostravě . Např. ve Vyškově na „Trdlinkách“, v Novém Jičíně, Brně, Prostějově, Bohumíně na Krajských div. přehlídkách. V Náchodě jsme dostali možnost zahrát si mimo program v provizorních podmínkách na miniaturním jevišti na náměstí…, v Písku na přehlídce waldorfských škol „Duhové divadlo“ v Divadle Fráni Šrámka s profesionálním osvětlovačem a zvukařem po ruce… . Hráli jsme na přehlídce „ Lojkov Tisovec – Fedimak“ na Slovensku. Taktéž na přehlídce amatérských studentských divadel v Domě kultury města Ostravy, Na Festivalu scénické tvorby „Plumlovské léto“, ve Fryštáku na přehlídce “ Malý svět divadel“, v Rimavské Sobotě na festivale „AtriumArt“ … .

Studenti  se pravidelně zúčastňují recitačních soutěží, jsou schopni vystupovat s krátkými divadelními etudami, nebo např. svými schopnostmi přispět v programu slavnostního křtění Almanachu studentské poezie a dalších klubových akcích v Ostravě ( Fiducia, Hudební Bazar, Stará Aréna…)

 

Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava jsme mohli cestovat na různé přehlídky, vyrobit scénu, rekvizity, kostýmy… .

Všichni studenti mají ohromný potenciál, s nímž se ovšem musí naučit pracovat, rozvíjet ho, a věřit mu. A já? Já jim věřím! A také jsem někdy tak zoufalá, když se má úžasná komediantská, svéhlavá společnost nesoustředí, je „mimózní“, nechápe mé nepochopitelné představy…, že mi nic jiného, než víra nezbývá.

 

Za DS Wicca ved. souboru Hana Štrbová

 

 

 

Cylindr - artové sdružení / 2017